Happy Family Enjoys Their New House

Wentylacja mechaniczna dzisiejszych czasów wykorzystująca między innymi rekuperator oraz klimatyzator nie tylko zapewni stały dopływ świeżego powietrza wpływający pozytywnie na nasze samopoczucie oraz wydajność, ale też zadba o odpowiednią temperaturę w domu.

Temperatura oraz jakość powietrza we wnętrzach, za którą odpowiada wentylacja, ma duży wpływ na samopoczucie domowników. Nowoczesna wentylacja mechaniczna, która opiera się na rekuperacji i klimatyzacji, zadba o to, żeby o każdej porze dnia i nocy cieszyli się oni świeżym powietrzem, nie rezygnując przy tym z komfortu cieplnego.

Świeżość w domu – nowoczesna wentylacja mechaniczna

Wentylacja domu, czyli wymiana starego i zużytego powietrza na świeże, jest niezbędna całą dobę – głównie ze względu na tlen potrzebny nam do życia. Aby uniknąć problemów związanych z złą wymianą powietrza, co często ma miejsce w przypadku budynków z klasyczną wentylacją grawitacyjną (naturalną), w nowoczesnym domu powinna się znaleźć wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, najlepiej z odzyskiem ciepła.

Instalacja nowoczesnej wentylacji składa się z kanałów wywiewnych i nawiewnych połączonych z centralą wentylacyjną czyli rekuperatorem. Wentylacja mechaniczna zapewni nam stałą, niezależną od warunków atmosferycznych wymianę powietrza w naszym gniazdku. Jego ilość dostosowuje się do wielkości budynku, liczby mieszkańców i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Nie ma więc obawy, że wentylacja nie w każdych warunkach będzie działała skutecznie. Pozwala ona także regulować ilość powietrza wentylacyjnego, oraz kontrolować jego strumień w zależności od wymagań danych pomieszczeń.

Komfortowo i oszczędnie – z rekuperatorem

Realne korzyści przynosi również montaż rekuperatora. Umożliwia on bowiem podgrzewanie nawiewanego do wnętrz powietrza, co eliminuje zimne przeciągi i zmieny temperatury. Jest to bardzo przydatna funkcja szczególnie w sezonie grzewczym. Świeże, chłodne powietrze napływające do środka i tak musi zostać podgrzane, aby w domu utrzymywała się stała temperatura utrzymująca komfort i odpowiednie samopoczucie. Może to pochłaniać wiele energii dostarczanej przez urządzenia grzewcze.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala ograniczyć zużycie energii, gdyż do ogrzania powietrza napływającego do wnętrza wykorzystuje ciepło odzyskane z powietrza wyciągane z domu. Takie rozwiązanie przyczynia się więc nie tylko do zwiększenia komfortu życia domowników, ale także do oszczędności na rachunkach za energię cieplną. Obecnie produkowane rekuperatory wyposaża się w specjalne filtry. Są one umieszczone w jego obudowie, w miejscu umożliwiającym filtrację powietrza zarówno nawiewanego, jak i wywiewanego, co chroni wentylatory rekuperatora przed zepsuciem.

W rekuperatorach standardowo montuje się dwa rodzaje filtrów – EU3 lub EU4, które zatrzymują cząsteczki o konkretnych średnicach – 20-80 μm. Zapobiegają one przedostawaniu się wraz z powietrzem zarodników grzybów i pyłków roślin dostarczając nam czyste i bezpieczne powietrze. W zależności od tego, w jakim stopniu chcemy oczyszczać powietrze, można zastosować mniej lub bardziej dokładne filtry. Wymienia się je średnio raz na trzy miesiące co zapewnia i maksymalną wydajność i daje pewność odpowiedniej filtracji powietrza. Zależy to jednak od stopnia zanieczyszczenia powietrza w danym środowisku, a także od pory roku. Nowoczesna wentylacja jest w stanie sama się upomnieć o wymianę filtra, wystarczy odpowiednio ustawiony sterownik rekuperatora.