Jak działa klimatyzacja?
Klimatyzacja to pełna kontrola nad parametrami powietrza,czyli stworzenie i utrzymanie w pomieszczeniach najkorzystniejszego dla ludzi mikroklimatu a także zapewnienie ważnym urządzeniom właściwych warunków pracy.

Inaczej mówiąc – klimatyzacja komfortu to nie tylko schładzanie pomieszczeń, ale przede wszystkim:

ZDROWIE i dobre samopoczucie znacznie łatwiej utrzymać w dobrze klimatyzowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach o niewłaściwej temperaturze, wilgotności oraz źle wentylowanych człowiek staje się senny, znużony i odczuwa bóle głowy. Stan ten jest powodowany niedotlenieniem organizmu i dyskomfortem termicznym. Celem naszych systemów jest zapewnienie takiego klimatu pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi, który w dużym stopniu odpowiada zaspokojeniu potrzeb wynikających z pojęcia komfortu cieplnego. Prawidłowy klimat pomieszczeń bytowych to zdrowie i dobre samopoczucie.

WYDAJNOŚĆ PRACY ludzkiej zależy w znacznej mierze od warunków otoczenia takich jak temperatura, poziom hałasu, czystość powietrza (także skład chemiczny) i wilgotność. Dłuższe przebywanie w pomieszczeniach o niekorzystnych parametrach obniża jakość i bezpieczeństwo pracy, a także znacznie zmniejsza odporność na choroby – to wszystko bardzo łatwo przełożyć na wydajność (skuteczność) pracy. Myśląc o klimatyzacji czy wentylacji stanowisk pracy musimy pamiętać, że pewne minimalne rozwiązania określają wymogi sanitarne, nasze wydajne i wyjątkowo ciche systemy zapewniają najlepsze warunki pracującym ludziom.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY – to nowoczesna technologia. Zastosowanie takich rozwiązań jak pompy ciepła (np. 4kW ciepła z 1kW energii el.) czy szeroko pojęty odzysk ciepła (oszczędność do 80 % ciepła, które normalnie bezpowrotnie tracimy) umożliwia znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania jak i chłodzenia w porównaniu z tradycyjnymi energochłonnymi technologiami. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja klimatyzacyjna to osiągnięcie oczekiwanych efektów mniejszym kosztem. Najwyższa jakość i technologia to mniejsze zużycie energii oraz mniejsze wydatki na naprawy a dodatkowo oszczędność czasu i nerwów.

BEZPIECZEŃSTWO ważnych systemów, to spełnienie wymogów technicznych dotyczących np. temperatur pracy narzuconych przez producenta danego systemu. Dzięki stabilnym parametrom i szerokiemu zakresowi pracy urządzeń, nasza oferta jest idealna dla zapewnienia optymalnych warunków w tak odpowiedzialnych miejscach jak np. pomieszczenia serwerów czy ups’ów lub dla instalacji przygotowania „chłodu technologicznego”.