Wentylacja dzisiejszych czasów
Wentylacja mechaniczna dzisiejszych czasów wykorzystująca między innymi rekuperator oraz klimatyzator nie tylko zapewni stały dopływ świeżego powietrza wpływający pozytywnie na nasze samopoczucie oraz wydajność, ale też zadba o odpowiednią temperaturę w domu.

Temperatura oraz jakość powietrza we wnętrzach, za którą odpowiada wentylacja, ma duży wpływ na samopoczucie domowników. Nowoczesna wentylacja mechaniczna, która opiera się na rekuperacji i klimatyzacji, zadba o to, żeby o każdej porze dnia i nocy cieszyli się oni świeżym powietrzem, nie rezygnując przy tym z komfortu cieplnego.

Świeżość w domu – nowoczesna wentylacja mechaniczna

Wentylacja domu, czyli wymiana starego i zużytego powietrza na świeże, jest niezbędna całą dobę – głównie ze względu na tlen potrzebny nam do życia. Aby uniknąć problemów związanych z złą wymianą powietrza, co często ma miejsce w przypadku budynków z klasyczną wentylacją grawitacyjną (naturalną), w nowoczesnym domu powinna się znaleźć wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, najlepiej z odzyskiem ciepła.

Instalacja nowoczesnej wentylacji składa się z kanałów wywiewnych i nawiewnych połączonych z centralą wentylacyjną czyli rekuperatorem. Wentylacja mechaniczna zapewni nam stałą, niezależną od warunków atmosferycznych wymianę powietrza w naszym gniazdku. Jego ilość dostosowuje się do wielkości budynku, liczby mieszkańców i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Nie ma więc obawy, że wentylacja nie w każdych warunkach będzie działała skutecznie. Pozwala ona także regulować ilość powietrza wentylacyjnego, oraz kontrolować jego strumień w zależności od wymagań danych pomieszczeń.

Komfortowo i oszczędnie – z rekuperatorem

Realne korzyści przynosi również montaż rekuperatora. Umożliwia on bowiem podgrzewanie nawiewanego do wnętrz powietrza, co eliminuje zimne przeciągi i zmieny temperatury. Jest to bardzo przydatna funkcja szczególnie w sezonie grzewczym. Świeże, chłodne powietrze napływające do środka i tak musi zostać podgrzane, aby w domu utrzymywała się stała temperatura utrzymująca komfort i odpowiednie samopoczucie. Może to pochłaniać wiele energii dostarczanej przez urządzenia grzewcze.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala ograniczyć zużycie energii, gdyż do ogrzania powietrza napływającego do wnętrza wykorzystuje ciepło odzyskane z powietrza wyciągane z domu. Takie rozwiązanie przyczynia się więc nie tylko do zwiększenia komfortu życia domowników, ale także do oszczędności na rachunkach za energię cieplną. Obecnie produkowane rekuperatory wyposaża się w specjalne filtry. Są one umieszczone w jego obudowie, w miejscu umożliwiającym filtrację powietrza zarówno nawiewanego, jak i wywiewanego, co chroni wentylatory rekuperatora przed zepsuciem.

W rekuperatorach standardowo montuje się dwa rodzaje filtrów – EU3 lub EU4, które zatrzymują cząsteczki o konkretnych średnicach – 20-80 µm. Zapobiegają one przedostawaniu się wraz z powietrzem zarodników grzybów i pyłków roślin dostarczając nam czyste i bezpieczne powietrze. W zależności od tego, w jakim stopniu chcemy oczyszczać powietrze, można zastosować mniej lub bardziej dokładne filtry. Wymienia się je średnio raz na trzy miesiące co zapewnia i maksymalną wydajność i daje pewność odpowiedniej filtracji powietrza. Zależy to jednak od stopnia zanieczyszczenia powietrza w danym środowisku, a także od pory roku. Nowoczesna wentylacja jest w stanie sama się upomnieć o wymianę filtra, wystarczy odpowiednio ustawiony sterownik rekuperatora.