Klimatyzacja
Klimatyzacja poprawia mikroklimat w pomieszczeniu, tak więc polepsza komfort pracy, warunki przechowywania towarów a także przyczynia się do poprawy warunków higienicznych i samopoczucia użytkowników. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych filtrów pochłaniających zapachy, jonizujących powietrze oraz działających antybakteryjnie.

Powietrze w pomieszczeniu może być chłodzone lub ogrzewane w zależności od funkcji nastawionej na sterowniku urządzenia klimatyzacyjnego. Zastosowanie systemu pompy ciepła w klimatyzatorach pozwala na oszczędność energii elektrycznej.

Parametry powietrza wewnętrznego, które decydują o naszym samopoczuciu, to:

  • temperatura – zapewnia tzw. komfort cieplny i decyduje o naszym samopoczuciu i wydajności. Optymalne temperatury uzależnione są (oprócz indywidualnych wymagań) od pory roku i aktywności fizycznej, ale jako przedział uniwersalny można podać 18 – 24°C;
  • wilgotność (zawartość pary wodnej) – powinna wynosić od 40 do 60% (średnio). Zbyt niska powoduje wysuszenie błon śluzowych i choroby dróg oddechowych; zbyt wysoka – zmęczenie, niedotlenienie, dekoncentrację. Zbyt wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi zarodników grzybów pleśniowych;
  • prędkość cyrkulacji powietrza – nie powinna przekraczać 0,2 m/s (większa wartość jest odczuwana jako przeciąg). Zbyt mała powoduje powstawanie ”zagłębi” dwutlenku węgla (np. w narożnikach pomieszczeń jest duszno);
  • jonizacja powietrza (elektroklimat) – jony dodatnie (wytwarzające się na skutek promieniowania elektromagnetycznego – urządzenia biurowe, monitory itp.) pogarszają samopoczucie; jony ujemne są charakterystyczne dla środowisk naturalnych – np. lasów;
  • proporcja tlen/dwutlenek węgla – dla dobrego samopoczucia konieczna jest nie tylko sama obecność tlenu, ale też jego stężenie. Zbyt niska wartość powoduje niedotlenienie. Zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla w powietrzu stanowi zagrożenie dla układu oddechowego;
  • zawartość substancji organicznych (np. formaldehyd) – trujące substancje organiczne nawet w niewielkim stężeniu powodują zmęczenie, senność i dekoncentrację. W większych stężeniach są po prostu niebezpieczne;
  • zawartość cząstek stałych – przede wszystkim kurzu i dymu papierosowego. Cząstki te powodują poczucie dyskomfortu, a jednocześnie wpływają negatywnie na układ oddechowy;
  • zawartość alergenów – roztoczy, zarodników grzybów, zarodników pleśni, pyłków roślin – niebezpieczne nie tylko dla alergików, ale też dla osób zdrowych – mogą wywołać reakcję alergiczną;
  • zawartość mikroorganizmów (wirusów, glonów, bakterii) – organizmy te stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia.

Korzyści wynikające z posiadania klimatyzacji:

Niska wilgotność przedłuża żywotność urządzeń. Dla utrzymania dobrego stanu urządzeń zalecana jest wilgotność na poziomie 40-60%.

Dzięki klimatyzacji można stworzyć warunki, w których użytkownik czuje się najlepiej, z odpowiednią temperaturą i wilgotnością. Nowoczesne klimatyzatory wytwarzają czyste, zdrowe i świeże powietrze, usuwając z niego nadmiar wilgoci i zapobiegając pleśni. Wszystko to można osiągnąć bez przeciągów ani hałasu.

Krótko mówiąc, klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwiększa aktywność i kondycję, co daje wiele korzyści, ponieważ kto czuje się dobrze, ten jest bardziej twórczy i produktywny. A kto z nas nie lubi przebywać w klimatyzowanym sklepie, kawiarni, restauracji lub hotelu, szczególnie latem?

Coraz więcej osób dbających o zdrowie zwraca uwagę na jakość powietrza w pomieszczeniu. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu moze wpłynąć niekorzystnie na zdrowie bardzo szybko lub dopiero po kilku latach. Klimatyzacja jest w stanie zapobiec lub osłabić część z tych ujemnych skutków. Sposoby na obniżenie stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu to wentylacja, filtrowanie i kontrola wilgotności. Klimatyzacja daje takie możliwości. Każde urządzenie klimatyzacyjne ma filtr. Rodzaj filtra zależy od systemu. System ze zintegrowaną wentylacją wymaga mniej wydajnego filtra. Wydajność filtra mierzona jest procentową skutecznością zatrzymywania cząstek zanieczyszczeń.

Klimatyzacja nie tylko daje poczucie komfortu i czyste, zdrowe powietrze, ale ma również pozytywny wpływ na urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu. Szczególne znaczenie ma funkcja osuszania.

Istnieje ścisły związek pomiędzy jakością pracy człowieka a temperaturą jego bezpośredniego otoczenia. Zbyt gorąca, zbyt zimna, lub zbyt wilgotna atmosfera z pewnością nie sprzyja wyższej efektywności pracy.

Udowodniono naukowo, że:

Przy wysokich temperaturach częściej zdarzają się wypadki – optymalną temperaturą jest około 20°C. Gdy jest zbyt gorąco, gwałtownie spada wydajność umysłowa i rytm pracy. Utrzymanie stałej atmosfery jest oczywiście uzależnione od wielu czynników...Aby budynek był komfortowy i spełniał swe funkcje, należy właściwie zadbać o znajdujące się w nim instalacje.