Systemy VRV
VRV – jest to inteligentny system klimatyzacyjny, gdzie do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć kilkanaściejednostek wewnętrznych.

W tym systemie uzyskujemy precyzyjną kontrolę temperatury przy wysokiej efektywności energetycznej. Jest to oczywiście system cichy i pracujący w szerokim zakresie temperatur. W ramach tego systemu mogą pracować jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła co jeszcze bardziej zwiększa energooszczędność układu VRV. Wersje grzewczo-chłodzące dzięki gwarantowanej zewnętrznej temperaturze pracy -20 st. C mogą przejąć rolę jedynego żródła ciepła przy zużyciu energii konkurencyjnym z ogrzewaniem gazowym!

Systemy vrv

VRV III to system o małej bezwładności, w którym w jednym obiegu chłodniczym może pracować aż do 60 jednostek wewnętrznych. System VRV III umożliwia dłuższą instalację chłodniczą – aż 165 m przy całkowitej długości rur w systemie 1000 m. W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana powyżej jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi standardowo 50 m. Może ona zostać zwiększona do 90 m. W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana poniżej jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi standardowo 40 m. Możliwa jest różnica wysokości do maksymalnie 90 m. Za pierwszym odgałęzieniem, różnica pomiędzy największą długością rur a najmniejszą długością rur może wynosić maksymalnie 40m pod warunkiem, że największa długość rur wynosi maksymalnie 90 m. System VRV III z łatwością można przystosować do zmian układu pomieszczeń, a także istnieje możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe jednostki wewnętrzne aż do poziomu 200% wydajności dla pojedynczego agregatu zewnętrznego.